Skriften.com

Velkommen

Til Skriften.com

Alle skriftsteder er hentet fra Norsk Bibel 1988-utgaven. Hensikten med denne nettside er å sette fokus på Bibelen som er Guds eget ord.

Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv:

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.  (2. Tim 3,16-17)  Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin Sønn. (1. Joh 5,9)
Skriften.com 2016
Guds Tidshusholdning Carl Olof Rosenius Carl Olof Rosenius