Les eller hør Rosenius andakter her, velg måned på bildene over,

eller fra menyen til høyre.

Ingen annen andaktsbok her i Norden har fått en slik utbredelse som denne. Man kan likefram si at det er Rosenius’ husandaktsbok som har banet vegen for bruken av andaktsbøker i det hele tatt. Få har som Rosenius loddet dybden både i menneskets totale syndeforderv og Guds uforskyldte nåde. Hans lyse forkynnelse av Guds frie nåde for alle angrende syndere og hans sterke poengtering av rettferdiggjørelse av tro uten gjerninger, har likefram dannet skole i kirkehistorien. Rosenius står som far for den bevegelse som gjerne kalles ny-evangelismen. Den har spilt en avgjørende rolle for mange av de store vekkelser som har gått over vårt land i de siste hundre år. Vi overdriver neppe om vi sier at Husandaktsboken har vært et middel til å skape noe av det aller beste i norsk kristenliv og kristensyn.
Skriften.com
Skriften.com 2016
Januar Andakter av Rosenius
Februar Andakter av Rosenius
Mars Andakter av Rosenius
April Andakter av Rosenius
Mai Andakter av Rosenius
Juni Andakter av Rosenius
Juli Andakter av Rosenius
August Andakter av Rosenius
September Andakter av Rosenius
Oktober Andakter av Rosenius
November Andakter av Rosenius
Desember Andakter av Rosenius
Rosenius Husandaktsbok NÅ BÅDE I TEKST OG TALE