Rom.6,1-2 Rom.6,3 Rom.6,4 Rom.6,5 Rom.6,6 Rom.6,7-8 Rom.6,9-12 Rom.6,13-14 Rom.6,15-17 Rom.7,4 Rom.7,1-3 Rom.7,5 Rom.7,6 Rom.7,7 Rom.7,8 Rom.7,9 Rom.7,10-11 Rom.7,14 Rom.7,15 Rom.7,16-17 Rom.7,18 Rom.7,19-21 Rom.7,22-23 Rom.7,24-25 Skriften.com
Skriften.com 2016
BIBELHØYSKOLE OG SJELESORG Rosenius Romerbrevets Budskap Rom.8,1 Rom.8,2 Rom.8,3
At   Carl   Olof   Rosenius’   fortolkning   av   Romerbrevet   nå   foreligger   i   norsk   oversettelse,   regner   jeg   for   å   være   en stor   begivenhet   i   den   kristne   bokheimen   her   i   landet.   Dette   er   en   av   de   virkelig   store   bøkene   fra   den   store åndelige veileder C.O.Rosenius. (Proff. C. F. Wisøff) Her   blir   man   ført   inn   i   Bibelens   veldige   budskap   om   frelsen   i   Jesus.   Her   får   vi   lys   over   hemmelighetene   i forholdet   mellom   lov   og   evangelium.   Og   er   det   noe   vi   trenger   i   vår   vanskelige   åndssituasjon,   så   er   det   nettopp en rett bibelsk innføring i dette bibelske budskap. Klikk lese-ikonet for å lese dokumentet i nytt vindu, og klikk lytte-ikonet for å høre teksten i nytt vindu.

C.O.Rosenius

Romerbrevets
Budskap
Kapittel 6 - 8
Kapittel (6)
Kapittel (7)
Kapittel (8)
Rom.8,4 Rom.8,5 Rom.8,6 Rom.8,7 Rom.8,8-9 Rom.8,10 Rom.8,11 Rom.8,12-13 Rom.8,14 Rom.8,15 Rom.8,16-17 Rom.8,18 Rom.8,19-22 Rom.8,23 Rom.8,24 Rom.8,25-26 Rom.8,27 Rom.8,28 Rom.8,29 Rom.8,30 Rom.8,31 Kjøp litteraturen på Rom.6,18 Rom.6,19-22 Rom.6,23 Rom.7,12-13 Kjøp lydbøker på Rom.8,32 Rom.8,33 Rom.8,34 Rom.8,35 Rom.8,36 Rom.8,37 Rom.8,38-39