Rom.1,1-4 Rom.1,5 Rom.1,6-7 Rom.1,8-12 Rom.1,13-16 Rom.1,17-18 Rom.1,19-21 Rom.1,22-25 Rom.1,26-32 Rom.2,2-4 Rom.2,1 Rom.2,5-6 Rom.2,7-11 Rom.2,12-16 Rom.2,17-20 Rom.2,21-24 Rom.2,25-29 Rom.3,1-3 Rom.3,4-5 Rom.3,6-8 Rom.3,9-10 Rom.3,11-17 Rom.3,18-19 Rom.3,20 Rom.3,21 Rom.3,22 Skriften.com
Skriften.com 2016
BIBELHØYSKOLE OG SJELESORG Rosenius Romerbrevets Budskap Rom.3,23-24 Rom.3,25-27 Rom.3,28-31 Rom.4,1 Rom.4,1-3til Rom.4,2-3
At   Carl   Olof   Rosenius’   fortolkning   av   Romerbrevet   nå   foreligger   i   norsk   oversettelse,   regner   jeg   for   å   være   en stor   begivenhet   i   den   kristne   bokheimen   her   i   landet.   Dette   er   en   av   de   virkelig   store   bøkene   fra   den   store åndelige veileder C.O.Rosenius. (Proff. C. F. Wisøff) Her   blir   man   ført   inn   i   Bibelens   veldige   budskap   om   frelsen   i   Jesus.   Her   får   vi   lys   over   hemmelighetene   i forholdet   mellom   lov   og   evangelium.   Og   er   det   noe   vi   trenger   i   vår   vanskelige   åndssituasjon,   så   er   det   nettopp en rett bibelsk innføring i dette bibelske budskap. Klikk lese-ikonet for å lese dokumentet i nytt vindu, og klikk lytte-ikonet for å høre teksten i nytt vindu.

C.O.Rosenius

Romerbrevets
Budskap
Kapittel 1 - 5
Kapittel (1)
Kapittel (2)
Kapittel (3)
Kapittel (4)
Rom.4,4-5 Rom.4,6-8 Rom.4,9-12 Rom.4,13-14 Rom.4,15 Rom.4,16-17 Rom.4,18-19 Rom.4,20-21 Rom.4,22-24 Rom.4,25 Rom.5,1-2 Rom.5,3-5 Rom.5,6-8
Kapittel (5)
Rom.5,9-10 Rom.5,11 Rom.5,12 Rom.5,13-14 Rom.5,15 Rom.5,16 Rom.5,17 Rom.5,18-19 Rom.5,20 Rom.5,21 Kjøp litteraturen på Kjøp lydbøker på