Rom.9,0 Rom.9,1-2 Rom.9,3 Rom.9,4-5 Rom.9,6 Rom.9,7 Rom.9,8 Rom.9,9 Rom.9,10-12 Rom.10,2 Rom.10,1 Rom.10,3 Rom.10,4 Rom.10,5 Rom.10,6-8 Rom.10,9 Rom.10,10 Rom.10,12 Rom.10,13 Rom.10,14-15 Rom.10,16 Rom.10,17 Rom.10,18 Skriften.com
Skriften.com 2016
BIBELHØYSKOLE OG SJELESORG Rosenius Romerbrevets Budskap Rom.11,5 Rom.11,6 Rom.11,7
At   Carl   Olof   Rosenius’   fortolkning   av   Romerbrevet   nå   foreligger   i   norsk   oversettelse,   regner   jeg   for   å   være   en stor   begivenhet   i   den   kristne   bokheimen   her   i   landet.   Dette   er   en   av   de   virkelig   store   bøkene   fra   den   store åndelige veileder C.O.Rosenius. (Proff. C. F. Wisøff) Her   blir   man   ført   inn   i   Bibelens   veldige   budskap   om   frelsen   i   Jesus.   Her   får   vi   lys   over   hemmelighetene   i forholdet   mellom   lov   og   evangelium.   Og   er   det   noe   vi   trenger   i   vår   vanskelige   åndssituasjon,   så   er   det   nettopp en rett bibelsk innføring i dette bibelske budskap. Klikk lese-ikonet for å lese dokumentet i nytt vindu, og klikk lytte-ikonet for å høre teksten i nytt vindu.

C.O.Rosenius

Romerbrevets
Budskap
Kapittel 9 - 16
Kapittel (9)
Kapittel (10)
Kapittel (11)
Rom.11,8 Rom.11,9-10 Rom.11,11 Rom.11,12 Rom.11,13-14 Rom.11,15 Rom.11,16 Rom.11,17-18 Rom.11,19 Rom.11,20 Rom.11,21 Rom.11,22 Rom.11,23 Rom.11,24 Rom.11,25 Rom.11,26-27 Rom.11,28 Rom.11,29 Rom.11,30-31 Rom.11,32 Rom.11,33-36 Rom.9,13 Rom.9,14 Rom.9,15 Rom.10,11 Rom.9,16 Rom.9,17 Rom.9,18 Rom.9,19 Rom.9,20-21 Rom.9,22-23 Rom.9,24 Rom.9,25-26 Rom.9,27 Kjøp lydbøker på Rom.9,28 Rom.9,29 Rom.9,30-32 Rom.9,33  Rom.10,19 Rom.10,20-21 Rom.11,0 Rom.11,1 Rom.11,2-4 Rom.12,3 Rom.12,4-5 Rom.12,6-8
Kapittel (12)
Rom.12,9 Rom.12,10 Rom.12,11 Rom.12,12 Rom.12,13 Rom.12,14 Rom.12,15 Rom.12,16 Rom.12,17 Rom.12,18 Rom.12,19 Rom.12,20 Rom.12,21 Rom.12,0 Rom.12,1 Rom.12,2 Kjøp lydbøker på Rom.13,3-4 Rom.13,5 Rom.13,6
Kapittel (13)
Rom.13,7 Rom.13,8 Rom.13,9 Rom.13,10 Rom.13,11-12 Rom.13,13 Rom.13,14 Rom.13,0 Rom.13,1 Rom.13,2 Kjøp litteraturen på Rom.14,3 Rom.14,4 Rom.14,5
Kapittel (14)
Rom.14,6 Rom.14,7-8 Rom.14,9 Rom.14,10 Rom.14,11 Rom.14,12 Rom.14,13 Rom.14,14 Rom.14,15 Rom.14,16 Rom.14,17 Rom.14,18 Rom.14,19 Rom.14,20 Rom.14,21 Rom.14,0 Rom.14,1 Rom.14,2 Rom.15,3 Rom.15,4 Rom.15,5-6
Kapittel (15)
Rom.15,7 Rom.15,8-9 Rom.15,10 Rom.15,11 Rom.15,12 Rom.15,13 Rom.15,14 Rom.15,15-16 Rom.15,17 Rom.15,18-19 Rom.15,20-21 Rom.15,22 Rom.15,23-24 Rom.15,25 Rom.15,26 Rom.15,27 Rom.15,28 Rom.15,29 Rom.15,30 Rom.15,31 Rom.15,32 Rom.15,0 Rom.15,1 Rom.15,2 Rom.15,33 Rom.14,22 Rom.14,23 Rom.16,5 Rom.16,6 Rom.16,7
Kapittel (16)
Rom.16,8-9 Rom.16,10 Rom.16,11 Rom.16,12 Rom.16,13 Rom.16,14-15 Rom.16,16 Rom.16,17 Rom.16,18 Rom.16,19 Rom.16,20 Rom.16,21 Rom.16,22 Rom.16,23 Rom.16,24-25 Rom.16,26-27 Rom.16,0 Rom.16,1-2 Rom.16,3-4 Kjøp litteraturen på Kjøp lydbøker på