Skriften.com

Tidshusholdningen

Fra Adam til Noah og vannflommen

År

1656

etter skapelsen.

Syndefallets dag

Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?   Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.

Adam og Eva drives ut

Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre. Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.

Kain slår Abel i hjel

Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.

Noahs Ark, vannflommen

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem. Men Noah fant nåde for Herrens øyne.
Skriften.com 2016
(Klikk på bildet for å se større)

Slekten før og etter flommen

Gud angret at han hadde skapt mennesket, og bestemte å utrydde det med vann. Vannflommen kom i år 1656 etter Skapelsen. Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah og hans ætt. Noah var en rettferdig mann, ulastelig blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet. Men jorden var fordervet i Guds øyne, den ble full av vold. Og Gud så jorden, og se, den var fordervet, alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah: Nå vil jeg gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden.
Tidslinje fra Adam til Jakob
Noah   levde   84   år   i   samtid   med Enos    (Enos    var    barnebarn    til Adam   og   levde   216   år   sammen) Noah   levde   60   år   i   samtid   med Abraham. Da     angret     Herren     at     han     hadde     skapt mennesket   på   jorden,   og   han   var   full   av   sorg i   sitt   hjerte.   Og   Herren   sa:   Jeg   vil   utrydde   fra jorden   menneskene   som   jeg   har   skapt,   både mennesker   og   fe   og   krypdyr   og   himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.
Noah ble født År 1056 døde År 2006 Sem ble født År 1556 døde År 2156 Arpaksad ble født År 1656 døde År 2094 Salah ble født År 1691 døde År 2124 Eber ble født År 1721 døde År 2185 Peleg ble født År 1755 døde År 1994 Reu ble født År 1785 døde År 2024 Serag ble født År 1817 døde År 2047 Nakor ble født År 1847 døde År 1995 Tarah ble født År 1876 døde År 2081 Abraham ble født År 1946 År døde 2121 Isak ble født År 2046 døde År 2226 Jakob ble født År 2106 døde År 2253 (Alle årstall er Etter Skapelsen av Adam)
Kommentar til vannflommen: En skulle tro at at all kunnskap om historien vedr. paradis og syndefall gikk tapt med vannflommen. Men det paradoksale i dette er at Noah levde i samtid med Enos som var 3 ledd etter Adam, samtidig levde Noah i samtid med Abraham som er stamfar til jødefolket som Guds Ord ble betrodd. Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? 2 Mye på alle vis! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem.
Noah fant nåde for Herren, og ble berget sammen med sin familie, i alt 8 sjeler.